top of page

10h

|

Stacjonarne szkolenie warsztatowe

FORMUŁOWANIE I POMIAR REALIZACJI CELÓW W MARKETINGU INTERNETOWYM

Formułuj i konsekwentnie dąż do realizacji celów marketingowych ważnych dla rentowności i rozwoju Twojego biznesu.

FORMUŁOWANIE I POMIAR REALIZACJI CELÓW W MARKETINGU INTERNETOWYM
FORMUŁOWANIE I POMIAR REALIZACJI CELÓW W MARKETINGU INTERNETOWYM

Czas i Lokalizacja

10h

Stacjonarne szkolenie warsztatowe

O wydarzeniu

UCZESTNICY SZKOLENIA

ZNAJĄ:

- Nadrzędne cele marketingow i wskaźniki ich efektywności

- Pojęcie kluczowych wskaźników efektywności i ich przykłady

- Sposoby formułowania i strukturalizowania celów marketingowych

POTRAFIĄ:

- formułować cele

- mierzyć cele

- oceniać stopień realizacji celów

ROZUMIEJĄ, ŻE:

- marketing jest celowy

- marketing jest mierzalny

- Wskaźniki efektywności interpretuje się w odniesieniu do kontekstu biznesowego firmy

Dla kogo?

Dla pracowników działu marketingu, właścicieli firm,  dyrektorów,  blogerów, influencerów, a także osób, których talentami są  wyobraźnia i kreatywność, a centrum zainteresowań ludzie.

- Chcesz nabrać pewności które z pomysłów i działań najlepiej przyczynią się do sukcesu Twojego biznesu.

- Chcesz tworzyć marketing , który wywołuje efekt Wow u klientów, ale jest zarazem prosty i zrozumiały dla pracowników.

- Lubisz smak ryzyka i intuicyjne decyzje, ale chcesz poznać  podstawowe metody analityki internetowej i mieć pewność, że idziesz w  dobrym kierunku.

- Chcesz dotrzeć do celu najmniejszym kosztem.

- Działania marketingowe rozmijają się z celami Twojego biznesu.

- Działania pracowników i podwykonawców nie są spójne i nie wspierają się nawzajem.

- Chcesz mieć pewność, że to co robisz jest ważne i pożyteczne w realizacji celów.

- Potrzebujesz ocenić co jest najważniejsze do zrobienia, a jakie działania są pożeraczami czasu i budżetu reklamowego.

- Nie lubisz suchych danych i teorii i potrzebujesz poczuć w praktyce jak analityka marketingowa może Ci pomóc.

Absolwent szkolenia potrafi:

- Analitycznie myśleć o marketingu

- Formułować cele marketingowe (strategiczne i operacyjne)

- Formułować cele zgodnie z metodą SMART

- Tworzyć „drzewo celów”

- Określić główne kluczowe wskaźniki efektywnościowe KPI’s

- Interpretować dane uwzględniając kontekst biznesowy i trendy

- Planować proste, przejrzyste, odzwierciedlające sytuację firmy raporty potrzebne do podejmowania kluczowych decyzji

Udostępnij

bottom of page