top of page
magnifying-glass-with-selection-different-shaped-wooden-blocks_edited.jpg

Analityka internetowa

Skąd wiesz czy Twój marketing działa - które kampanie internetowe są źródłem wzrostu wartość Twojej firmy, a jakie działania są niepotrzebnym kosztem?

Ważne jest określenie celów marketingowych realizujących cele strategiczne biznesu. Odpowiedź na pytania czy nasz marketing jest skuteczny można uzyskać przez  pomiar w danym przedziale czasowym  kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators – KPI). Ich wyznaczenie jest zależne od wewnętrznego i zewnętrznego kontekstu biznesu. Wzrost lub spadek na skali danego wymiaru jest najlepszym wskaźnikiem kondycji biznesu.
Zlecając nam analitykę internetową dostarczymy Ci regularne, zindywidualizowane, przejrzyste raporty  w oparciu o narzędzia Google Analytics oraz inne produkty wspomagające zbieranie i wizualizację danych.  Dostarczymy wiedzę potrzebną do podejmowania ważnych decyzji i szybką reakcje na zmieniające się okoliczności.

bottom of page