top of page
  • Zdjęcie autoraTomasz Smykowski

Jak zmienić nazwę fanpage’a na Facebooku?

Nie zawsze nazwa fanpage’a została przemyślana. Zobacz jak zmienić nazwę tak, aby Facebook ją zatwierdził.


Niektórzy ludzie pytają się, jak zmienić nazwę fanpage’a na Facebooku. Od czasu zmian w ustawieniach konta publicznego trzeba szukać tej możliwości w innym miejscu niż dotychczas.

Aby to zrobić, będąc zalogowanym jako administrator fanpage’a należy przejść do zakładki „Informacje”:


Po najechaniu kursorem na pozycję „Nazwa” pojawi się obok ołówek z napisem „Edytuj”:


Po kliknięciu przycisku możemy zmienić nazwę.

Warto jednak pamiętać, aby nie zmieniać nazwy za często i dobrze zastanowić się przed zmianą. Każda zmiana jest moderowana i jej zatwierdzenie trwa do 7 dni roboczych. Po tym czasie, jeśli zmiana zostanie zatwierdzona, dostaniemy o tym informację, a fanpage będzie już wyświetlał nową nazwę.

Aby zwiększyć pewność, że nazwa zostanie zaakceptowana warto zapoznać się z zasadami Facebooka, szczególnie rozdział drugi, punkt A i B:

A. Nazwy stron i ich adresy na Facebooku

Nazwa strony i jej adres na Facebooku muszą odzwierciedlać treści zawarte na stronie. Niespełnienie tego wymagania może skutkować wysłaniem nakazu zmiany nazwy strony i jej adresu na Facebooku lub odebraniem prawa do administrowania stroną.

Nazwy stron muszą spełniać poniższe wymagania:

  1. i.    Nie mogą składać się wyłącznie z wyrazów o znaczenie ogólnym (np. piwo lub pizza).

  2. ii.    Muszą być zapisane prawidłowymi znakami o wielkości zgodnej z zasadami językowymi i nie mogą zawierać wyłącznie wielkich liter. Wyjątek stanowią akronimy.

  3. iii.    Nie mogą zawierać symboli, np. niepotrzebnych znaków interpunkcyjnych czy oznaczeń znaków handlowych.

  4. iv.    Nie mogą zawierać zbędnych opisów lub niepotrzebnych kwalifikatorów.

  5. v.    Nie mogą wprowadzać innych użytkowników w błąd i stwarzać pozorów oficjalnej strony podmiotu, którego strona dotyczy, ani strony zatwierdzonej przez autoryzowanego przedstawiciela podmiotu, którego strona dotyczy.

  6. vi.    Nie mogą naruszać niczyich praw.

B.  Zmiana nazwy i migracja strony

Zmiana nazwy i migracja strony jest możliwa tylko pod warunkiem, że nie spowoduje to powstania niezgodnych z rzeczywistością połączeń lub wprowadzenia użytkowników w błąd. Przykładowo dozwolona jest migracja strony dotyczącej podmiotu lokalnego do strony dotyczącej podmiotu globalnego (np. z „Facebook Francja” do „Facebook”). Niedozwolona jest natomiast migracja strony dotyczącej podmiotu globalnego do strony dotyczącej podmiotu lokalnego i ze strony dotyczącej podmiotu lokalnego do strony dotyczącej innego podmiotu lokalnego (np. z „Facebook Francja” do „Facebook Rosja”). Poza tym zabronione są zmiany nazwy lub migracje pociągające za sobą zmianę kategorii strony ze strony produktu na stronę marki, ze strony ogólnej lub opiniotwórczej na stronę marki lub z grupy na stronę. Wszelkie decyzje dotyczące migracji należą wyłącznie do obsługi serwisu Facebook i są ostateczne.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page